Nakit Bütçesi

Nakit Bütçesi

         Finansal planlama yöntemlerinden proforma bilanço,işletmenin uzun vadeli fon ihtiyacının toplam değerini belirler.Oysa,ilgili dönem içindeki nakit ihtiyacının gerek miktar olarak gerekse zaman olarak açıklamasını yapmaz.

         İşletmelerdeki finans yöneticilerinin nakit girişleri ile nakit çıkışlarını koordine etmede ve kontrol altına almada faydalandığı araçlardan en önemlisi nakit bütçesidir.Nakit bütçesi yardımıyla,nakit girişleri planlanan dönemdeki ödemelerin zamanlanması yapılır.Nakit bütçesi diğer bütçelerden farklı larak yanlız gerçekleşecek nakit hareketleri ile ilgilidir.İşletmenin ödemesi gereken fakat günü belli olmayan,işletmeye gelecek fakat giriş tarihi belli olmayan nakit hareketleri nakit bütçesinde gösterilmez.

         Nakit bütçesi ile satış bütçesinin karşılaştırılması yapılacak oluırsa,satış bütçesinde satılması beklenen mal miktarı gösterilir,fakat bu satışın kredili ya da peşin olması kredili satış yapılacaksa kredinin vadesi,satış bütçesinde gösterilmez.Nakit bütçesinde ise satışlardan doğan nakit girişlerinin günlerinin kesin olarak gösterilmesi gerekir.Satış bütçesinde satışlardan doğan alacağın miktarının gösterilmesi yeterli iken,nakit bütçesinde alacağın miktarı ile birlikte hangi tarihlerde tahsil edileceği gösterilebilir.Nakit bütçesinin düzenlenmesinin amacı işletmenn nakit ihtiyaçlarının zamanında belirlenmesidir.Böylece işletme ne zaman nakit ihtiyacı ile karşılaşacağını ödeme güçlükleri ile karşı karşıya kalmadan belirlenmiş olur.

         Nakit bütçesinin düzenlenmesinin diğer bir amacı ise işletmenin fazlası olacağı günleri önceden belirlemektir.

         Nakit bütçesinin düzenlenmesinin diğer bir amacı ise,işletmenin geleceğini planlayarak,elde yeterli nakit tutarak alımlarda peşin iskontosundan yararlanılması,tahvillerin vadesi geldiğinde ödenmesi,kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi,yatırımların arttırılması ve üretimi istikrarlı hale getirerek,ham madde fiyatlarının mevsimlik dalgalanmasından korunmasının sağlanmasıdır.

         Nakit bütçesinin sağlayacağı faydaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

- İşletmenin en az nakit ihtiyacının planlanması ve böylece işletmede en az ne kadar nakit bulundurulması gerektiği nakit bütçesi ile sağlanır.

- Nakit bütçesinde,hangi tarihte nakit noksanı,olduğu görüldüğünden,ne zaman borçlanmaya gidileceği de planlanır.

- Kredi verenler,alacaklarının zamanında tahsil edili edilmeyeceğini,işletmenin nakit bütçesinden öğrenebilirler veya kredi verilip verilmeyeceğini kararlaştırabilirler.

- Ortaklara ne zaman kar payı verileceği,nakit bütçesi ile planlanır.

- Nakit bütçesi,mevcut veya sağlanacak nakit miktarının etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığınıda belirler.

 

                            Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi

         Nakit bütçesinin düzenlenmesine ilk yapılması gereken bütçenin kapsayacağı süre ve süre içindeki zaman dilimlerinin belirlenmesidir.Nakit bütçesi bir yıl,altı ay gibi süreleri kapsıyor ise bu süreler içindeki dilimler ay ya da hafta olabilir.İşletmelerin en önemli nakit kaynağı satışları ve önceki kredili satışların yapıldığı tarih ile alacakların tahsili arasındaki süre,işletmenin alacaklarına tanıdığı vadeye bağlıdır.

         işletmelerin nakit çıkışları,ham madde alımları,borçların ödenmesi,maaş ve ücret ödemeleri ,direkt işçilik bütçesinden,üretim giderlerini üretim bütçesinden satış giderlerini ise satış bütçesinden elde ederek belirlenir.

         Nakit bütçesinin düzenlenmesindeki diğer bir aşama,işletmenin çalışması ile doğrudan ilişkili olmayan ve nakit girişi sağlayan ve nakit çıkışı gerektiren etmenleri belirlemektir.En çok karşılaşılan nakit girişleri,bankalardan sağlanan krediler,tahvil satışları,işletmenin iştiraklerinden sağlanan kar payları,satın alınan tahcillerin faizlerinden kaynaklanır.En çok rastlanan nakit çıkışları ise,borçların ödenmesi,tahvillerin anapara ve faizlerinin ödenmesi ile hisse senedi sahiplerine kar payı ödemeleri yoluyla gerçekleşir.

-Nakit bütçesi kısa süreli finansman ihtiyacını karşılar

-Ödeme ve tahsilat tarihleri belli olmayan nakit hareketleri nakit bütçesinde gösterilemez

-Fİnans yöneticileri için bir nevi kontrol aracıdır..

-İşletmenin en az nakit ihtiyacını planlar.

-Nakit bütçesi düzenlenirken ilk yapılması gereken bütçenin kapsayacağı süre ve bu süre içindeki zaman dilimlerinin belirlenmesidir.

 

Büyümeyi hedefleyen firmaların finansal ihtiyaçları için en önemli kaynak,Satışları arttırmaktır.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !